ទំព័រមិត្តភ័ក្ត

លោក សេន រ៉ន

លោក សេនរ៉ន

និសិ្សតឆ្នាំទីពីរ នៃផ្នែកទំនាក់ទំនងសង្គម

ប្រធានគ្រប់គ្រង់គេហទំព័រ និង ជំនាញការគេហទំព័រ

Mr. Sen Rorn

Senior of Social Communication Section

Webmaster and Supervisor

E-mail: senrorn22@gmail.com

Website: http://www.let4u.wordpress.com

http://www.let4u.freevar.com

……………………………………………………..

លោក ហុង វិចិត្រ

ហុង វិចិត្រ

លោក ហ៊ុង វិចិត្រ

និសិ្សតឆ្នាំទីពីរ នៃផ្នែកទំនាក់ទំនងសង្គម

ជំនាញការគេហទំព័រ រៀបចំ និង បង្កើតមាតិការ

Mr. Hong Vichith

Senior of Social Communication Section

Webmaster, Designer and Content creator

Hp: (855) 97 908 30 70

E-mail: vichithdbs@gmail.com

Website: http://www.70konkhmer.blogspot.com

http://70konkhmer.wordpress.com

……………………………………………………..

លោក ពិល សុខគាន់

និសិ្សតឆ្នាំទីពីរ នៃផ្នែកទំនាក់ទំនងសង្គម

លោក ពិល សុគន់

ពិល​ សុខគាន់

ជំនាញការគេហទំព័រ រៀបចំ និង បង្កើតមាតិការ

Mr. Pel Sokkorn

Senior of Social Communication Section

Webmaster, Designer and Content creator

Hp: (855) 97 648 48 84

E-mail: sokkorn.pel@gmail.com

Website: http://www.sokkornnews.blogspot.com

……………………………………………………..

លោក នាក់ ផល្លី

នាក់ ផល្លី

និសិ្សតឆ្នាំទីពីរ នៃផ្នែកទំនាក់ទំនងសង្គម

ជំនាញការគេហទំព័រ រៀបចំ និង បង្កើតមាតិការ

Mr. Neak Poly

Senior of Social Communication Section

Webmaster, Designer and Content creator

Hp: (855) 16 39 88 77

E-mail: poly.neak@gmail.com

Website: http://www.reamsea.blogspot.com
http://www.reamsea.wordpress.com

……………………………………………………..

លោក ធិន​ ឌីន
ធិន​ ឌីន

លោក ធិន​ ឌីន

និសិ្សតឆ្នាំទីពីរ នៃផ្នែកទំនាក់ទំនងសង្គម

ជំនាញការគេហទំព័រ រៀបចំ និង បង្កើតមាតិការ

Mr. Thin Din

Senior of Social Communication Section

Webmaster, Designer and Content creator

Hp: (855) 765 36 26 64

E-mail: thindin88@gmail.com

Website: http://www.khmerkh.wordpress.com

……………………………………………………..

លោក​ អ៊ន ធីម

លោក អ៊ន ធីម

និសិ្សតឆ្នាំទីពីរ នៃផ្នែកទំនាក់ទំនងសង្គម

ជំនាញការគេហទំព័រ រៀបចំ និង បង្កើតមាតិការ

Mr. Orn Thim

Senior of Social Communication Section

Webmaster, Designer and Content creator

Hp: (855) 15 235 627

E-mail: orn.thim@gmail.com

Website: http://www.lookingcambodia.blogspot.com

……………………………………………………..

លោក ញឿន សុខយ៉ារ៉ាត់

ញឿន សុខយ៉ារ៉ាត់

និសិ្សតឆ្នាំទីពីរ នៃផ្នែកទំនាក់ទំនងសង្គម

ជំនាញការគេហទំព័រ រៀបចំ និង បង្កើតមាតិការ

Mr. Gnoeun Sokyarath

Senior of Social Communication Section

Webmaster, Designer and Content creator

Hp: (855) 99 48 4 2 48

E-mail: sokyarath1989@gmail.com

Website: http://www.khmertravel.blogspot.com

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s

%d bloggers like this: